1. Thu thập thông tin:

LINKS thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

- Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản customer tại dichvu.ilinks.asia

- Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

 

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

- Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của LINKS

- Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp server đến cho khách hàng.

 

3. Bảo mật thông tin:

- Hiện tại LINKS sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. LINKS bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán MD5 PHP để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.

- LINKS cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho LINKS chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ LINKS cho quý khách.

 

4. Hủy nhận email từ LINKS:

Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng từ chối bằng cách trả lời "Từ chối" trong email bất kỳ của LINKS

 

5. Các loại email của LINKS:

Khách hàng sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ email của LINKS:

Email liên quan tới dịch vụ và tài khoản: Chúng tôi có thể gửi tới quý khách những email thông báo về tình trạng tài khoản hoặc dịch vụ của quý khách: ví dụ email thông báo hợp đồng, hoá đơn, email xác nhận, email thông báo thay đổi chính sách, thay đổi dịch vụ... Các email này được gửi bằng tài khoản noreply@ilinks.asia

Email khảo sát: Để nâng cao chất lượng dịch vụ và tìm hiểu thêm về các nhu cầu của khách hàng chúng tôi có tạo ra các cuộc khảo sát thông qua email nhằm thu thập phản hồi từ phía khách hàng. Email này được dùng là support@ilinks.asia

Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ quý khách: Email được dùng là support@ilinks.asia

Email thông báo bảo trì/nâng cấp dịch vụ: Thông báo kế hoạch bảo trì và nâng cấp dịch vụ cho riêng những khách hàng đang sử dụng đúng loại dịch vụ mà chúng tôi nâng cấp/bảo trì. Email được dùng là noreply@ilinks.asia

- Ngoài ra, quý khách sẽ liên lạc với nhân viên các phòng ban bằng các email cá nhân có cấu trúc: tên@ilinks.asia

Lưu ý:

Mọi thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của LINKS, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Trụ sở: Tầng 15, toà văn phòng Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0249 996 3579

Hoặc gửi email về: support@ilinks.asia

 

6. Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng LINKS

Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang của LINKS được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên CRM của LINKS cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ.