1. DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

1.1 Phạm vi bảo hành:

Chính sách bảo hành được áp dụng vĩnh viễn cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ công nghệ web do LINKS cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng.

Chính sách bảo hành chỉ áp dụng trong 1 năm đối với khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ ở đơn vị khác

1.2 Điều khoản bảo hành:

- Bảo hành tất cả các chức năng đã có, hoặc đã xây dựng của sản phẩm.

- Bảo hành tất cả các lỗi liên quan đến nền tảng kỹ thuật nằm trong giới hạn đã cảnh báo.

- Trong phạm vi của bảo hành không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ, xây dựng các chức năng chưa có của sản phẩm, bảo hành các lỗi phát sinh không phải do nguyên nhân của tự thân sản phẩm như lỗi do sử dụng không đúng phương pháp, lỗi server, lỗi do sự cố tự nhiên như thiên tai, hỏa hoạn…

- Đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ Quý khách khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm.

1.3. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo hành:

Trong trường hợp xảy ra sự cố sản phẩm, dịch vụ hoạt động không đúng do lỗi kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hành, LINKS sẽ tiến hành bảo hành sản phẩm, phục hồi hiện trạng hoạt động ổn định gần nhất, chậm nhất sau 48h (hoặc 72h- trong trường hợp rơi vào hai ngày nghỉ) trong các điều kiện sau:

- Quý khách hàng thực hiện đúng các hướng dẫn và tư vấn về việc sử dụng và bảo vệ sản phẩm, dịch vụ đã quy định.

- Quý khách hàng thực hiện đúng quy trình tác nghiệp của sản phẩm và dịch vụ và chưa có bất kỳ dấu hiệu tự ý can thiệp vào các hạng mục kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ.

Trong trường hợp xảy ra sự cố nằm ngoài phạm vi bảo hành do lỗi sử dụng và các nguyên nhân từ phía khách hàng, LINKS sẽ tư vấn kịp thời các phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi trong thời gian sớm nhất, mức chi phí sẽ được thông bao tới khách hàng tại thời điểm đó

2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

2.1. Phạm vi bảo trì:

Chính sách bảo trì được áp dụng vĩnh viễn cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ phần mềm ứng dụng đã được ký Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuât giữa Web Media và Quý khách theo Quy định.

Chính sách bảo hành chỉ áp dụng trong 1 năm đối với khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ ở đơn vị khác

2.2 Điều khoản bảo trì:

Bảo trì và đảm bảo sự hoạt động của sản phẩm, dịch vụ phần mềm ứng dụng do LINKS cung cấp trong quá trình hoạt động, bao gồm:

- Khắc phục các sự cố, lỗi kỹ thuật phát sinh do nguyên nhân sử dụng và điều hành sản phẩm dịch vụ, đảm bảo sản phẩm dịch vụ luôn được bảo trì trong trạng thái tốt nhất.

- Đào tạo hướng dẫn phương pháp sử dụng, quản trị sản phẩm dịch vụ định kỳ theo quy định và trong ngày làm việc qua điện thoại và email.

- Giải quyết các thắc mắc liên quan đến vận hành sản phẩm dịch vụ qua điện thoại và email.

- Được hưởng các chính sách hỗ trợ tính năng mới theo quy định hậu mãi của công ty.

- Trong phạm vi của bảo trì không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ, xây dựng các chức năng chưa có của sản phẩm, bảo trì các lỗi phát sinh do bên thứ 3, không phải khách hàng gây ra, ví dụ: Lỗi tấn công server, lỗi do sự cố tự nhiên như thiên tai, hỏa hoạn…..

- Đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ Quý khách khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm nằm ngoài phạm vi bảo trì.

2.3. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo trì:

Trong trường hợp xảy ra sự cố sản phẩm, dịch vụ hoạt động trong phạm vi bảo trì, LINKS sẽ tiến hành bảo trì và khôi phục sản phẩm chậm nhất sau 48h (hoặc 72h- trong trường hợp rơi vào hai ngày nghỉ) trong các điều kiện sau:

 - Các sự cố phát sinh gây ra sự hậu quả cục bộ của sản phẩm và có thể phục hồi được nguyên trạng chức năng.

 - Có đầy đủ các dữ liệu cần thiết do Quý khách hàng hợp tác cung cấp để tiến hành phân tích nguyên nhân gây ra sự cố.

Trong trường hợp sự cố quá nặng, ví dụ: các chức năng sản phẩm đã bị phá hủy, không thể phục hồi hoặc khó có thể phục hồi chức năng sản phẩm, LINKS sẽ đưa ra tư vấn giải pháp thích hợp để khôi phục và khắc phục các hậu quả do việc tạm ngừng hoạt động sản phẩm dịch vụ đối với Quý khách hàng.

Trong trường hợp xảy ra sự cố nằm ngoài phạm vi bảo trì, LINKS sẽ tư vấn kịp thời các phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi trong thời gian sớm nhất với mức chi phí dành cho khối khách hàng của mình.

3. KHÁC

Quý khách sử dụng các dịch vụ do LINKS cung cấp, trong quá trình sử dụng nếu cảm thấy chất lượng không đáp ứng được nhu cầu có thể để nghị tạm dừng hoặc huỷ dịch vụ bất cứ lúc nào. LINKS cam kết sẽ hoàn trả 100% chi phí mà khách hàng đã thanh toán cho dịch vụ đó.